Η μνήμη του εορτάζεται στις 23 Οκτωβρίου

Σχολή βυζαντινής μουσικής – τμήμα παιδικής χορωδίας

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.