Αληθώς Ανέστη!

Ἦταν ἀπόγευμα τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων…